Jessica Jordan  Ashtanga Reiki 2 Holistic Life Planning 

Jessica Jordan 

Ashtanga

Reiki 2

Holistic Life Planning 

 Liz Lehman Yin Restorative

Liz Lehman

Yin

Restorative

 Jacy Brooke Vinyasa 

Jacy Brooke

Vinyasa 

 Leigha McCathren Vinyasa 

Leigha McCathren

Vinyasa 

 Sarah Adams Lee Ashtanga 

Sarah Adams Lee

Ashtanga 

 Christy Maskeroni Deconstructed Vinyasa Sound Bath

Christy Maskeroni

Deconstructed Vinyasa

Sound Bath

 Sarah Camiolo Ashtanga Pranayama Reiki 1

Sarah Camiolo

Ashtanga

Pranayama

Reiki 1

 Melissa Goodall Yin Vinyasa

Melissa Goodall

Yin

Vinyasa

 Jenna Clark Vinyasa

Jenna Clark

Vinyasa

 Sarah Mathews  Vinyasa 

Sarah Mathews 

Vinyasa 

 Caroline Kellye Vinyasa

Caroline Kellye

Vinyasa

 Kristin Goss Vinyasa Meditation 

Kristin Goss

Vinyasa

Meditation